Dark Tourism

DARK TOURISM   Mensen letten niet meer op het verkeer en zijn alleen maar bezig met het vastleggen van het ongeluk achter het stuur. Alles moet worden gefilmd, gefotografeerd en op sociale media worden geplaatst. Grotendeels worden we hierin gedreven door nieuwsgierigheid van wat om ons heen gebeurt en om te laten zien dat we ‘er bij waren’. In de morele ervaring voelen we de kracht van de morele plicht, maar soms heb ik het idee dat we dit uit het oog verliezen en alles laten wijken om mee te kunnen spelen op het toneel van online media. Het gaat om de intentie vanwaaruit je handelt. Om te laten zien dat je ergens bij bent geweest, hoe gruwelijk ook, valt niet meer onder de morele plicht. Hoe liggen onze verhoudingen dan? Is laten zien wat we doen, waar we zijn en wat we mee maken het belangrijkste in ons dagelijkse leven geworden?

DARK TOURISM

Mensen letten niet meer op het verkeer en zijn alleen maar bezig met het vastleggen van het ongeluk achter het stuur. Alles moet worden gefilmd, gefotografeerd en op sociale media worden geplaatst. Grotendeels worden we hierin gedreven door nieuwsgierigheid van wat om ons heen gebeurt en om te laten zien dat we ‘er bij waren’. In de morele ervaring voelen we de kracht van de morele plicht, maar soms heb ik het idee dat we dit uit het oog verliezen en alles laten wijken om mee te kunnen spelen op het toneel van online media. Het gaat om de intentie vanwaaruit je handelt. Om te laten zien dat je ergens bij bent geweest, hoe gruwelijk ook, valt niet meer onder de morele plicht. Hoe liggen onze verhoudingen dan? Is laten zien wat we doen, waar we zijn en wat we mee maken het belangrijkste in ons dagelijkse leven geworden?